MCV, MCH i MCHC – co kryje się pod tymi skrótami?

Ciekawostki
mcv_mch_mchc

O czym mogą świadczyć wartości poniżej i powyżej normy?

Bardzo często podczas wizyty u lekarza otrzymujemy zlecenie na wykonanie morfologii krwi. To podstawowe badanie potrafi dostarczyć lekarzom wielu cennych informacji na temat stanu naszego zdrowia. Otrzymane wyniki często stanowią dla nas zagadkę, chociażby ze względu na użyte skróty i różne wielkości. Poniżej omówimy parametry związane z układem krwinek czerwonych i o czym mogą świadczyć wartości powyżej i poniżej normy. Oczywiście dane te mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady lekarza. Każdy wynik powinien być porównywany z normami, które podaje pracownia wykonująca badanie.

Erytrocyty – RBC (Red Blood Cell) – liczba krwinek czerwonych

Norma kobiety: 3,9-5,6 M/µl (mikrolitr), mężczyźni: 4,5-6,5 M/µl

Zwiększenie liczby ponad normę: pojawia się rzadko, najczęściej w wyniku odwodnienia, wtedy krwinek czerwonych jest więcej, gdyż krew jest zagęszczona. Może pojawić się u osób przebywających wysoko w górach. W chorobie o nazwie czerwienica.

Zmniejszenie liczby ponad normę: mamy wtedy do czynienia z niedokrwistością, której przyczyn może być wiele np. w wyniku utraty krwi, niedoborów żelaza, wit. B12, kwasu foliowego, w przebiegu niektórych chorób.

Hemoglobina  (HGB, Hb) – wartość ta mówi nam o liczbie gramów hemoglobiny znajdującej się 1 decylitrze krwi obwodowej.

Norma kobiety: 11,5 g/dl (decylitr), mężczyźni: 13,5-17,5 g/dl

Podobnie jak w przypadku krwinek czerwonych przyczyny odchyleń powyżej i poniżej normy są takie same.

Hematokryt (HCT)- mówi nam jaka jest objętość krwinek czerwonych w stosunku do objętości całej krwi

Norma kobiety: 37-47%, mężczyźni: 40-52%

Podobnie jak w przypadku krwinek czerwonych przyczyny odchyleń powyżej i poniżej normy są takie same.

Makrocytoza – MCV (Mean Corpuscular Volume) – oznacza średnią objętość krwinki czerwonej.

Norma kobiety: 81-99 fl (femtolitr), mężczyźni: 80-94 fl

Najczęściej zwiększenie wartości MCV wskazuje na niedokrwistość z niedoboru wit. B12 lub kwasu foliowego. Zwiększenie najczęściej oznacza anemię związaną z niedoborem żelaza.

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) – oznacza średnią zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej

Norma 26-32 pg (pikogram)

Do zwiększenia wartości MCH dochodzi niezwykle rzadko, wskazuje ono na zagęszczenie hemoglobiny w krwince czerwonej, która jest odwodniona. Zmniejszenie MCH najczęściej wskazuje na niedobory żelaza (często dotyczy kobiet miesiączkujących), rzadszą przyczyną jest talasemia (choroba genetyczna).

 

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) -oznacza średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej

Norma 32-37 g/dl

Przyczyny wartości powyżej i poniżej normy są takie same jak w przypadku MCH.

 

Retikulocyty – są to młode, niedojrzałe formy krwinek czerwonych

Norma 20-130 tys./mikrolitr; stanowią 0,5-1,5% liczby krwinek czerwonych,

Zmniejszona ilość pojawia się, gdy szpik kostny jest niewydolny np. w przypadku niedokrwistości aplastycznej. Zwiększona ilość pojawia się w przypadku mniejszej ilości krwinek czerwonych np. po utracie krwi, pobycie na znacznych wysokościach, ma to na celu wyrównanie niedoborów i jest prawidłową reakcją organizmu.

Powrót 28.04.2018 16:12