Niedokrwistość z niedoboru żelaza jako skutek zakażenia Helicobacter pylori.

Ciekawostki
Helicobacter Pylori

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia około 70% ludzi w krajach rozwijających i około 30% w krajach rozwiniętych jest zakażonych Helicobacter pylori. Zakażenie bakterią u 80-90% przypadków przebiega bezobjawowo, zależy to głównie od patogenności szczepu oraz od odporności i predyspozycji genetycznych osoby zakażonej. Najczęściej obserwuje się przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka. W 10-15% przypadków rozwija się choroba wrzodowa, która niesie ze sobą ryzyko rozwoju raka żołądka. W rozwoju wielu chorób spoza przewodu pokarmowego takich jak: idiopatyczna przewlekła pokrzywka, trądzik różowaty, łysienie plackowate, zespół Sjögrena, opóźnienie wzrostu, choroba Hashimoto, autoimmunologiczna małopłytkowość upatruje się wpływu jaki ma zakażenie Helicobacter pylori. Jednak na chwilę obecną związek ten nie jest do końca wyjaśniony. Natomiast pojawia się coraz więcej doniesień o niedokrwistości z niedoboru żelaza o nieznanej etiologii będącej wynikiem zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wiele takich zakażeń przebiega bez udziału objawów ze strony przewodu pokarmowego. Obserwujemy osłabienie, łatwe męczenie się, bladość. Przez co są one trudne w diagnozowaniu.

Żelazo jest ważnym czynnikiem wzrostowym Helicobacter pylori. Po zakażeniu bakteria znajduje się w górnym odcinku przewodu pokarmowego, które jest ubogie w jony żelaza. Powoduje to wykształcenie mechanizmów ułatwiających jego przyswajanie, a co za tym idzie konkurencję o ten pierwiastek z organizmem gospodarza. Przy małej zawartości żelaza w diecie bakteria zaczyna wytwarzać białka błonowe biorące udział w jego wychwytywaniu i wiązaniu. Przez co dochodzi do zubożenia naszego organizmu w ten pierwiastek. Dodatkowo H. pylori może produkować białka wiążące ludzką laktoferrynę, z której również pozyskuje żelazo. W wyniku zakażenia Helicobacter pylori dochodzi także do zmniejszenia wydzielania kwasu solnego (hipochlorhydria). Wchłanianiu żelaza natomiast sprzyja środowisko kwaśne.

Warto pamiętać, iż w diagnostyce anemii z niedoboru żelaza, kiedy wykluczymy najczęstsze jej przyczyny powinniśmy wykonać badanie w kierunku zakażenia Helicobacter pylori. Szczególnie ma to znaczenie, gdy podjęta długotrwała suplementacja preparatami żelaza nie przynosi efektu. W przypadku potwierdzenia zakażenia H. pylori wskazane jest podjęcie terapii eradykacyjnej.

Powrót 07.08.2017 10:07