Kiedy nie jest możliwe oddanie krwi

Porady
Kiedy nie jest możliwe oddanie krwi

Na podstawie informacji zawartych w kwestionariuszu dla dawców krwi, badania lekarskiego oraz wyników pomocniczych badań diagnostycznych, lekarz określa czy danego dnia kwalifikujemy się do oddania krwi lub jej składników (oprócz krwi pełnej możemy oddać samo osocze, płytki krwi, krwinki białe, krwinki czerwone). Bądź wyjaśni dlaczego oddanie krwi nie jest możliwe. Lista przeciwwskazań jest długa i obejmuje dyskwalifikację czasową lub stałą (ta bezwzględnie nie pozwala na donację).

Kiedy nie jesteśmy pewni czy nasz stan zdrowia pozwala na oddanie krwi warto to sprawdzić. Poniżej znajdują się najważniejsze przyczyny. Dyskwalifikacja czasowa obejmuje:

– usunięcie zęba, leczenie kanałowe lub drobne zabiegi chirurgiczne np. zszycie rany na okres 7 dni

– kobiety w trakcie miesiączki i 3 dni po jej zakończeniu

– osoby przyjmujące kwas acetylosalicylowy na okres 5 dni od ostatniego zażycia

– leczenie antybiotykami, przebycie grypy lub zakażenia grypopodobnego na okres 14 dni od zakończenia leczenia

Na okres 6 miesięcy dyskwalifikowane są osoby po gastroskopii, artroskopii, kolonoskopii, wykonaniu tatuażu, przekłuwaniu różnych części ciała, zabiegach akupunktury, po dużych zabiegach operacyjnych, po przeszczepie ludzkich tkanek i komórek, przetaczaniu krwi i jej składników, wyleczeniu mononukleozy zakaźnej oraz toksoplazmozy, kobiety po porodzie lub zakończonej ciąży. Po odbytej karze pozbawienia wolności oraz przez cały czas pobytu w więzieniu. Okres 6 miesięcy dotyczy również osób powracających z obszarów, gdzie endemicznie występują choroby zakaźne, pobytu w krajach o dużej liczbie zakażonych HIV bądź chorych na AIDS, po kontakcie z osobami chorymi na wirusowe zapalenie wątroby. Przez okres 2 lat od momentu wyleczenia nie jest możliwe oddanie krwi w przypadku chorych na gruźlicę, rzeżączkę, gorączkę Q, brucelozę, zapalenie szpiku, gorączkę reumatyczną (jeżeli nie pojawiła się przewlekła choroba serca) oraz przez okres 3 lat w przypadku zakończenia leczenia malarii. Warto również pamiętać, iż okresowe szczepienia powodują tymczasową dyskwalifikację, a czas jest zależny od rodzaju szczepionki.

Dyskwalifikacja stała dotyczy osób z aktualnymi bądź przebytymi chorobami układu krążenia (np. zawał serca, wady serca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia), chorobami układu mózgowo-naczyniowego (np. udar mózgu), poważnymi chorobami układu pokarmowego (np. marskość wątroby, resekcja żołądka), oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), moczowego, nerwowego (np. padaczka, choroby psychiczne), skóry (np. łuszczyca). Do tej listy należą także choroby krwi i układu krwiotwórczego oraz zaburzenia krzepnięcia, choroby metaboliczne i układu endokrynnego (np. cukrzyca, choroby tarczycy), nowotwory złośliwe, choroby układowe (np. toczeń rumieniowaty), kiła, gąbczaste zwyrodnienie mózgu, wirusowe zapalenie wątroby, HIV bądź AIDS, malaria, babeszjoza, gorączka Chagasa, promienica, tularemia, leiszmanioza. Dawcami nie mogą być osoby, które ze względu na swoje ryzykowne zachowania są narażone na zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew (narkomani, osoby uprawiające prostytucję i osoby często zmieniające partnerów seksualnych) oraz osoby mające partnerów seksualnych z tych grup. Również osoby używające substancji psychoaktywnych, biorcy przeszczepów tkanek odzwierzęcych. Alkoholizm, lekozależność, stosowanie domięśniowo lub dożylnie leków, które nie były zapisane przez lekarza, przeszczep rogówki, opony twardej, leczenie hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek powoduje również skreślenie z listy dawców krwi.

Powrót 20.11.2017 14:48