Jak można podzielić… bezsenność?

Ciekawostki
rodzajebezsennościszelazo

Bezsenność to obecnie jedno z najczęstszych zaburzeń snu. W dużym uproszczeniu objawia się albo trudnościami w zaśnięciu albo zbyt wczesnym wybudzaniem się. Objawy te mogą być sporadyczne lub utrzymywać się przez dłuższy czas. Mogą także być uwarunkowane najróżniejszymi czynnikami, począwszy od choroby przewlekłej (np. nadciśnienia tętniczego, zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy, chorób o podłożu reumatycznym, depresji), która np. przyczynia się do nadmiernego „pobudzenia” naszego organizmu w godzinach wieczornych, skończywszy na naszej pracy, która wielu przypadkach posiada charakter zmianowy. A to z logicznego punktu widzenia, dobremu i spokojnemu snu po prostu nie sprzyja.

Główny podział różny zaburzeń snu związany jest z czasem ich trwania. I tak wyróżniamy bezsenność przygodną, która utrzymuje się jedynie do kilku dni, bezsenność krótkotrwałą trwającą do 3 tygodni oraz bezsenność przewlekłą, która – jak zresztą sama nazwa wskazuje – może utrzymywać się (oczywiście z mniejszym lub większym nasileniem) przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. Ta ostatnia postać bezsenność jest dla naszego organizmu szczególnie groźna. Jej konsekwencje mogą obejmować nie tylko zaburzenia koncentracji, spadek nastroju czy chandrę, ale także mogą decydować o powikłaniach znacznie groźniejszych np.
• zaburzeń depresyjnych i lęków (depresja może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem bezsenności),
• upośledzeniu układu odpornościowego (kiedy mniej śpimy, częściej się przeziębiamy),
• nadwagi otyłości (niewyspani jedzą częściej i więcej)
• chorobach sercowo-naczyniowych (oraz ich głównych powikłaniach np. zawału serca i udaru mózgu)

Bezsenność przewlekła może mieć także wiele przyczyn, która często wzajemnie się na siebie nakładają. Będzie to np. uzależnienie od alkoholu, długotrwałe utrzymywanie się silnego stresu czy stosowanie leków (lub substancji znajdujących się w tzw. nielegalnym obrocie) o działaniu aktywizującym. Często zdarza się również tak, że bezsenność przewlekła… nie ma swojej przyczyny, a przynajmniej bardzo trudno ją ustalić. Wówczas taki rodzaj zaburzeń lekarze określają jako bezsenność pierwotną.

Jedną z przyczyn bezsenności przewlekłej jest również tzw. rozregulowanie wewnętrznego zegara biologicznego. Choć pojęcie to brzmi mało naukowo i enigmatycznie, przyczyny tego stanu są obecnie bardzo powszechne. Pewnie wielu z nas wskaże na pracę zmianową jako głównego winowajcą zaburzeń rytmu dzień noc – noc. Tak, ale są również inne powody. Należą do nich częste podróże międzykontynentalne i związane z nimi zjawisko jet-lag, zaburzenia widzenia oraz ślepota, a także coraz bardziej powszechny zespół opóźnionej fazy snu, który polega… zbyt późnym zasypianiu, najczęściej pomiędzy 2 a 6 rano.

Wszystkie te przypadki wymagają stosowania melatoniny – leku, który obecnie jako jedyny będzie działał na przyczynę objawów, w porównaniu do nadużywanych obecnie typowych preparatów nasennych (również tych pochodzenia roślinnego!).

Powrót 20.12.2018 11:17