Transferryna i ferrytyna – czy znasz białka uczestniczące w transporcie żelaza?

Ciekawostki
ferrytyna

Zapewnienie właściwej gospodarki żelaza w organizmie jest ściśle uzależnione od obecności białek odpowiadających za transport i magazynowanie tego minerału. Dzięki połączeniu jonów żelaza z cząsteczkami białkowymi możliwe jest prowadzenie procesów metabolicznych na poziomie pojedynczej komórki, bowiem jedynie w takiej postaci metal ten może wnikać w struktury komórkowe.

Dostarczenie organizmowi odpowiedniej dawki żelaza oraz uzupełnienie jego  niedoborów jest zależne od ilości białek odpowiadających za transport tego minerału w osoczu krwi bezpośrednio do komórek. Funkcję transportera jonów żelaza w organizmie pełni białko nazywane transferryną. Jedna cząsteczka transferryny jest w stanie transportować dwa atomy żelaza jednocześnie, które są wraz z podmiotowym białkiem wchłaniane przez błonę komórkową i we wnętrzu komórki uwalniane. Nośnik białkowy po uwolnieniu żelaza wraca do krwioobiegu po kolejne, wychwytywane z układu pokarmowego w jelicie cienkim jony.

Proces transportu atomów żelaza do komórek, gdzie mogą one być włączone w zachodzące procesy metaboliczne, a także do miejsc jego magazynowania przeprowadzany jest sukcesywnie i jest ściśle związany z  zasobami transferryny, dzięki czemu badając stężenie tego białka jesteśmy w stanie określić zawartość żelaza we krwi.

Za magazynowanie jonów żelaza w komórkach wątroby, mięśni i szpiku kostnego odpowiedzialne jest białko nazywane ferrytyną. Dzięki połączeniu metalu ze strukturą białkową minerał ten nie jest usuwany wraz z produktami przemiany materii i może zostać zgromadzony w łatwo dostępnej i obojętnej dla organizmu postaci. Stężenie ferrytyny we krwi jest odzwierciedleniem poziomu żelaza zgromadzonego w organizmie.

Poziom zawartości białek ściśle związanych z gospodarką żelaza w organizmie stanowi istotne źródło informacji na temat prawidłowości przebiegu wszystkich procesów regulowanych przez ten minerał w organizmie; jego wahań, niedoborów, a często także przebiegających stanów zapalnych i infekcji.

Powrót 26.06.2017 16:44