Czym są i jaką rolę pełnią krwinki białe w naszym organizmie?

Ciekawostki
leukocyty

Leukocyty, czyli krwinki białe należą do elementów morfotycznych krwi wraz z erytrocytami i trombocytami. Produkowane w szpiku kostnym odpowiadają za odporność organizmu, gdyż stanowią część układu immunologicznego. Leukocyty mają za zadanie chronić nasz  organizm przed patogenami takimi jak np. bakterie, wirusy, alergeny.

W porównaniu do krwinek czerwonych leukocyty są większe, jednak ilościowo jest ich znacznie mniej. Według norm prawidłowa wartość u osoby dorosłej powinna mieścić w granicach od 4 tys. do 11 tys. na mm3 krwi, co daje nam około 600 erytrocytów na 1 krwinkę białą.

Pod względem budowy leukocyty możemy podzielić na 2 grupy: granulocyty, które zawierają ziarnistości w cytoplazmie takie jak lizosomy i agranulocyty, które są tych ziarnistości pozbawione. Agranulocyty dzielimy zaś  na:

  • limfocyty – stanowią od 20 do 30% wszystkich leukocytów. Wyróżniamy wśród nich limfocyty T i B. Ich zadaniem jest wytwarzanie przeciwciał w odpowiedzi na obecność czynników obcych np. mikroorganizmów. Do tej grupy zaliczamy także komórki NK odpowiedzialne za niszczenie komórek nowotworowych i wirusów.
  • monocyty – stanowią ok. 6% krwinek białych. Pod względem wielkości są to największe leukocyty. Ich działanie opiera się na fagocytozie, gdzie patogenne komórki zostają wchłonięte, a następnie strawione/rozłożone przy udziale enzymów. Nazwą makrofagi określane są natomiast monocyty obecne w tkankach.

Granulocyty dzielimy na:

  • granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) – stanowią od 54 do 63% wszystkich leukocytów. Niszczą drobnoustroje na drodze fagocytozy. Chronią nasz organizm głównie przed bakteriami.
  • granulocyty kwasochłonne (eozynofile) – stanowią od 1 do 6% leukocytów. Biorą one udział w niszczeniu pasożytów oraz białek alergennych przez co łagodzą procesy alergiczne
  • granulocyty zasadochłonne (bazofile) – stanowią najmniejszą liczbę wśród krwinek czerwonych (jedynie do 1%). Działają również na zasadzie fagocytozy. Ponadto w swoich  ziarnistościach zawiera histaminę, heparynę, serotoninę, które biorą udział w reakcjach alergicznych.

Kiedy mamy obniżony poziom leukocytów mówimy o leukopenii. W takiej sytuacji nasz układ odpornościowy jest osłabiony co zwiększa ryzyko infekcji. Przy zwiększonej liczbie mówimy natomiast o leukocytozie, co też nie jest korzystne dla naszego zdrowia. Poziom leukocytów powyżej normy może pojawić się również w warunkach fizjologicznych np. po wysiłku fizycznym, pod wpływem silnego stresu, w ciąży, w czasie porodu i nie zawsze wskazuje na stan chorobowy.

Powrót 27.06.2018 6:12