Uprawnienia dawców krwii

Ciekawostki
Uprawnienia dawców krwi

Oddawanie krwi ma charakter honorowy, oznacza to, że jest ono bezpłatne i opera się na zasadzie dobrowolności. Jednak w ramach podziękowań oraz docenienia poświęcenia dawcom krwi przysługują różne uprawnienia i przywileje.

Każda osoba, która zarejestruje się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i odda bezpłatnie krew otrzymuje tytuł i legitymację Honorowego Dawcy Krwi. Takiej osobie przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Otrzymuje ona także posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal. W uzasadnionych przypadkach krwiodawca może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi. Istnieje również możliwość odliczenia darowizny za oddaną krew od dochodu. Osoba, która w danym roku podatkowym oddała honorowo krew ma prawo skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców (jej wysokość zależy od ilości oddanej krwi). Jeżeli poinformujemy personel stacji krwiodawstwa podczas rejestracji, otrzymamy również bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych, po które można się zgłosić po kilku dniach od oddania krwi.

Dawcom rzadkich grup krwi bądź takim, którzy przed donacją zostają poddani zabiegom uodpornienia lub innym zabiegom, w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Każdej kobiecie, która w dowolnym okresie oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników lub każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników przysługuje tytuł i odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Osobom ubezpieczonym, które posiadają powyższy tytuł przysługują zniżki na niektóre leki znajdujące się na liście leków refundowanych oraz leki, które można stosować w związku z oddawaniem krwi. Dofinansowanie do tych leków jest do wysokości limitu, co oznacza, że mogą wymagać dopłaty lub być całkowicie bezpłatne. Wystawiając receptę dla takiej osoby lekarz w miejscu uprawnienia wpisuje ZK – Załużny Krwiodawca. Realizując receptę w aptece Zasłużony Honorowy Dawca Krwi powinien zabrać sobą legitymację. Dodatkowo osoby posiadające legitymację ZHDK mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. W niektórych miastach (np. Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań i inne) honorowym krwiodawcom mogą przysługiwać zniżki na przejazdy komunikacją miejską. Ulgi te nie są jednolite, lecz regulowane indywidualnie w zależności od danej miejscowości (najczęściej uchwałą rady miasta lub gminy), stąd mogą różnić się warunkami jakie trzeba spełnić np. ilością oddanej krwi. Oprócz tego hotele, schroniska, sklepy, punkty usługowe zrzeszone w wokół inicjatywy ,,Dawcom w Darze” udzielają zniżek Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.

Powrót 27.11.2017 11:39