Mioglobina jako magazyn tlenu w mięśniach

Ciekawostki
mioglobinasmall

Mioglobina jest białkiem występującym w mięśniach poprzecznie prążkowanych, do których należą wszystkie mięśnie szkieletowe oraz mięsień sercowy. To białko o kulistej strukturze podobnie jak hemoglobina bierze udział w złożonym procesie oddychania komórkowego (czego nie należy mylić z wymianą gazową zachodzącą w pęcherzykach płucnych). Główną funkcją proteiny jest wiązanie i magazynowanie tlenu, co wykorzystywane jest w sytuacjach, gdy ilość doprowadzanego przez krew gazu jest niewystarczająca (np. kiedy ciśnienie cząsteczkowe tlenu spada w mięśniach do bardzo niskich wartości). Wykazano, że jedna cząsteczka mioglobiny w warunkach fizjologicznych przenosi jedną cząsteczkę tlenu.

Mioglobina budową także przypomina hemoglobinę. W centrum cząsteczki znajduje się tzw. hem zawierający jon żelaza (Fe2+) na drugim stopniu utlenienia. To jego obecność decyduje o właściwym wiązaniu gazu oddechowego. Należy jednak pamiętać, że proces ten uzależniony jest od wyłącznie od obecności żelaza na drugim stopniu utleniania (Fe2+) – zwiększenie wartościowości pierwiastka powoduje bowiem całkowitą utratę aktywności biologicznej białka.

Mioglobina dzieli się na kilka podtypów. Najważniejsza dla naszego organizmu jest tzw. oksymioglobina magazynująca tlen. Niewielki, bo jednoprocentowy udział w całej puli mioglobiny posiada także karboksymioglobina związana z tlenkiem węgla. To ona m. in. nadaje wędzonemu mięsu charakterystyczny, jasnoczerwony kolor.

Mioglobina, dzięki swoim właściwościom pełni także istotną funkcję diagnostyczną. Proteina ta uwalnia się do krwioobiegu w momencie uszkodzenia któregokolwiek z mięśni. Oznaczenie białka zleca się m. in. przy podejrzeniu zawału serca (prawidłowe stężenie mioglobiny we krwi absolutnie wyklucza zawał serca), uszkodzeniu mięśni szkieletowych czy oceny leczenia przy świeżym zawale serca. Ocenia się, że stężenie mioglobiny wzrasta w 1-4 godziny po zawale mięśnia sercowego, osiągając maksymalne wartości po upływie 4-8 godzin i normalizując się po 24 godzinach.

Należy wziąć pod uwagę, że uszkodzenie mięśni może być uwarunkowane wieloma czynnikami np. zakażeniem, intensywnym wysiłkiem fizycznym, urazem, zapaleniem mięśni, niektórymi chorobami genetycznymi, padaczką, niewydolnością nerek czy jednocześnie stosowanymi lekami (np. preparatami, które obniżają stężenie cholesterolu we krwi). Dlatego też oznaczenie poziomu mioglobiny często okazuje się niewystarczające, aby przeprowadzić właściwe rozpoznanie. Z pewnością jednak jest ważnym badaniem pomocniczym.

Powrót 28.08.2017 11:04