Sezon na smog

Ciekawostki
Sezon na smog

Pod popularnym ostatnio określeniem smogu kryje się mieszanka zanieczyszczeń powietrza w postaci pyłów pochodzenia przemysłowego oraz powstających wskutek reakcji spalania węgla, ropy naftowej i podobnych paliw z kropelkami wody (pary wodnej) utrzymującej się w powietrzu.

Szkodliwość tej zawiesiny dla ludzkiego zdrowia zależna jest od wielkości ziaren pyłu w niej rozproszonej. Większe drobiny stawać się mogą przyczyną stanów zapalnych spojówek oraz błon śluzowych (nosa i gardła), a najdrobniejsze docierać mogą nawet do pęcherzyków płucnych i krwioobiegu.

Wieloskładnikowa mieszanka, jaką oddychamy zawierająca siarkę, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny oraz pyłki roślin i grzybów  znacznie zwiększa ryzyko rozwoju chorób płuc oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Toksyczne powietrze zawierające poza wymienionymi substancjami znaczne ilości tlenku węgla, który pobrany do płuc łączy się z hemoglobiną odpowiadającą za transport tlenu do komórek. Ten niekorzystny proces powoduje z kolei niedotlenienie tkanek organizmu, a odkładające się w organizmie cząstki pyłów zaburzają prawidłowe funkcjonowanie (w tym przypadku zwężenie) naczyń krwionośnych, osłabiają ich elastyczność oraz są przyczyną stresu oksydacyjnego związanego z nadmiarem wolnych rodników.

Jako pojedyncze gospodarstwa domowe mamy stosunkowo niewielki wpływ na skład powietrza, jakim oddychamy. Wiele mówi się o zamianie środka transportu na komunikację zbiorową i inwestowaniu w ekologiczne źródła ciepła, ale znacząca poprawa jest możliwa jedynie poprzez podjęcie działań ograniczających tzw. niską emisję w skali regionu czy kraju. Jak zatem zadbać o zdrowie, kiedy „nie ma czym oddychać”?

W dni, kiedy stwierdza się przekroczone wartości stężeń pyłów w powietrzu najrozsądniejszym krokiem będzie unikanie aktywności fizycznej na powietrzu na korzyść np. siłowni lub basenu, a w przypadku dzieci i osób starszych pozostanie w domu.

Powinniśmy pamiętać, aby oddychać przez nos. Powietrze przechodzące przez jamę nosową zostaje oczyszczone z większych drobin pyłków i kurzu, a także ogrzane i nawilżone. Ponadto powietrze tą drogą wędruje znacznie wolniej niż pobierane ustami, dzięki czemu do krwi trafia więcej tlenu. W sytuacjach krytycznych można pokusić się o zastosowanie dość kontrowersyjnie przyjmowanych masek, jednak ich skuteczność osiągnąć można jedynie pod warunkiem zastosowania się do wytycznych producenta (maska taka powinna być odpowiednio przechowywana, chociażby dlatego, aby sama z siebie nie stałą się siedliskiem zanieczyszczeń).

Nieocenionym sposobem na poprawę dotlenienia jest dieta bogata w żelazo, gdyż od niego zależy powstawanie hemoglobiny.  Dlatego warto jeść czerwone mięso, żółtka jaj oraz świeże warzywa i owoce. Aby jednak żelazo było wykorzystane do budowy hemoglobiny, potrzebuje ułatwiającej jego wchłanianie witaminy C. Znajdziemy ją w warzywach i owocach; już jedna pomarańcza zaspokaja 100 proc. dziennego zapotrzebowania na tę witaminę.

Powrót 21.12.2017 9:31