O dobrej tolerancji chelatu

Ciekawostki

Pisaliśmy już o tym, że chelat żelaza jest najlepiej wchłanianą formą tego minerału dostępną na rynku. Dziś kilka słów więcej na temat jego dobrej tolerancji.

Dobra tolerancja to jedna z przewag organicznego chelatu nad żelazem nieorganicznym, zawartym w preparatach starszej generacji. W badaniu, którego wyniki przedstawiamy poniżej, porównywano działania niepożądane zgłaszane w grupach osób przyjmujących różne dawki chelatu lub siarczan żelazawy (żelazo w formie nieorganicznej). Okazało się, że u osób przyjmujących chelat żelaza w dawce 30 mg nie odnotowano działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego[1].

 

wykres_blog_1

Odsetek osób zgłaszających działania niepożądane w grupach przyjmujących różne dawki chelatu lub siarczan żelazawy [2].

Jak wynika z badania, chelat żelaza można stosować bez obaw o nudności, biegunki, zaparcia, czy bóle żołądka, na które najczęściej skarżyły się osoby stosujące preparaty żelaza[3] starszej generacji.

Na tolerancję preparatu żelaza istotny wpływ ma również postać produktu. W tym przypadku optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie formy kapsułki. Dzięki kapsułce składniki aktywne uwalniają się w przewodzie pokarmowym, w przypadku Szelazo+SR – w jelicie cienkim. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowane zostało ryzyko zapalenia lub owrzodzenia w jamie ustnej lub przełyku, które mogły wystąpić po zastosowaniu innych preparatów żelaza.

Warto również wiedzieć, że chelat żelaza nie wchodzi w interakcje z innymi składnikami żywności, witaminami i minerałami. Ponadto z reguły lepiej tolerowane są preparaty o przedłużonym uwalnianiu[4].

 MSK


[1] Pineda O. i wsp. J. Appl. Nutr., 1994; 26: 2-13

[2] Coplin M., Leichtmann G., Lashner B. Tolerability of iron: Comparison of bisglycino iron II and ferrous sulfate. Clin. Ther., 1991; 13: 606-612

[3],4 Puls Medycyny, Ewa Strychalska: Niedokrwistość szczególnie dotyka kobiety, 26 marca 2014

 

 

Powrót 20.05.2014 11:47