Dlaczego brakuje nam żelaza?

Ciekawostki
Brakuje Ci żelaza?

Analizując przyczyny niedoboru żelaza należy wziąć pod uwagę różne, często pozornie rozbieżne aspekty. Niedobór żelaza wynikać może z obniżenia jego wchłaniania, znacznej utraty wskutek schorzeń lub specyficznego trybu życia albo zwiększonego zapotrzebowania na nie.

Stopień wchłaniania żelaza przez organizm zależy od jego zawartości w codziennej diecie, a także od kondycji układu pokarmowego. Przeciętny poziom wchłaniania żelaza z pożywienia wynosi od 5 do 20 %, z czego najlepiej organizm przyswaja żelazo zawarte w produktach z mięsa i podrobów zwierzęcych, np. z wątroby czy serc. Zawartość witamin B6, B12 i C w posiłku wspomaga przyswajanie tego mikroelementu. Żelazo wchłaniane jest głównie w łączącej żołądek z jelitem cienkim dwunastnicy. Duże znaczenie ma obecność żołądkowych kwasów trawiennych, dzięki którym żelazo przemieniane jest na biologicznie aktywne jony Fe2+, które mogą łatwo być transportowane do odpowiednich struktur komórkowych. Zmiany pH soków trawiennych pod wpływem schorzeń żołądka lub stosowanych terapii lekowych, a także schorzenia jelit i samej dwunastnicy upośledzają zdolność przyswajania żelaza, przyczyniając się do jego niedoborów.

Utrata żelaza będącego budulcem dla czerwonych ciałek krwi wiąże się z intensywnym i nieregularnym miesiączkowaniem, kiedy to straty krwi mogą być znaczne. Wszelkie schorzenia powodujące krwawienia wewnętrzne, jak: owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, przewlekłe zapalania jelit oraz choroby wieku starczego niosą ze sobą także poważne ryzyko wystąpienia niedokrwistości, jako konsekwencji niedoboru żelaza, utraconego wskutek krwotoków. Niedokrwistość to nic innego jak obniżenie poziomu hemoglobiny oraz liczby czerwonych ciałek krwi, w budowie których żelazo odgrywa fundamentalną rolę.

W grupie ryzyka narażonej na wystąpienie niedoborów żelaza oraz niedokrwistości znajdują się wyczynowi sportowcy oraz osoby prowadzące aktywny tryb życia. Znaczne zwiększenie wysiłku organizmu powoduje konieczność szybszej jego pracy, a więc zintensyfikowanego zachodzenia wszystkich procesów na poziomie komórkowym, w których rolę odgrywa także żelazo jako składnik enzymów regulujących metabolizm komórkowy. Wysoka eksploatacja i ujemny bilans gospodarki mikroelementów powoduje w konsekwencji obniżenie wydajności fizycznej organizmu, jego przemęczenie i wyczerpanie, a zatem i zwiększoną podatność na różnego rodzaju infekcje.

Wśród przyczyn niedoboru żelaza istotne jest także zwiększające się zapotrzebowanie na ten pierwiastek w okresie ciąży. Zwiększenie liczby czerwonych ciałek krwi oraz potrzeba właściwego odżywiania płodu i zapewniania rozwijającemu się życiu wszystkich niezbędnych składników mineralnych w tym żelaza jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Profilaktyka niedoboru żelaza polega przede wszystkim na zapewnieniu zróżnicowanej diety, bogatej w niezbędne składniki odżywcze oraz dbałości o stan zdrowia, a w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na ten pierwiastek, zapewnienie skutecznej jego suplementacji.

Powrót 15.02.2017 17:44