Czy anemia to problem powszechny?

Porady
anemiaukobiet-szelazo

Zacznijmy od definicji anemii – w języku medycznym określanej częściej jako niedokrwistość. Jest to stan w  którym całkowita masa krwinek czerwonych lub ich zdolność do przenoszenia tlenu jest niewystarczająca dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów. Z uwagi na fakt, że całkowita masa krwinek jest bardzo trudna do wyliczenia (a nawet oszacowania!), w praktyce w celu oceny czy mamy do czynienia z anemią, oraz jakie jest jej nasilenie posługujemy się stężeniem hemoglobiny.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoim ostatnim raporcie z 2015 r. bije na alarm, wskazując, że anemia lub objawy, które mogą zwiastować lub sugerować tę chorobę mogą dotyczyć nawet 1,62 miliarda ludzi na całym świecie, co stanowi niemal 1/4 całej populacji. Jak wynika z tego opracowania, niedokrwistość najczęściej dotyka kobiety (ponad 468 milionów) oraz dzieci w okresie przedszkolnym, tj. w wieku 6–59 miesięcy. Jej główną przyczyną jest natomiast niedobór żelaza (ponad 50 proc. wszystkich zbadanych przypadków).

WHO ocenia, że tak wysoki wskaźniki w skali całej całego świata uwarunkowane są 3 czynnikami: niedożywieniem (głównie kraje afrykańskie oraz część Azji i Ameryki Łacińskiej), niskim poziomem opieki zdrowotnej w niektórych krajach (również głównie kraje afrykańskie) oraz złym sposobem odżywiania (nie należy tego mylić z niedożywieniem – jest to głównie nieracjonalna dieta, zaś aspekt ten dotyczy głównie społeczeństw z krajów rozwiniętych i rozwijających się).

WHO wskazuje, że anemia jest jednym z ważniejszych czynników chorobotwórczych. Udowodniono bowiem, że choroba ta – nawet jeśli utrzymuje się przez krótki czas – negatywnie wpływa na m.in. przebieg ciąży, rozwój fizyczny dzieci, wydolność fizyczną czy wydajność w miejscu pracy.

W Polsce wartości te są niższe niż na świecie, jednak nie na tyle, aby twierdzić, że anemia to stan rzadki. Jest wręcz odwrotnie. Niedokrwistość z niedoboru żelaza dotyczy ponad 25 proc. kobiet w wieku reprodukcyjnym (15–49 lat), ok. 26 proc. kobiet w ciąży i ok. 26 proc. dzieci w okresie przedszkolnym. Widać właśnie, że to „płęć piękna” jest najbardziej narażona na niedobory żelaza, dlatego to kobiety w szczególny sposób powinny zadbać o profilaktykę deficytów tego ważnego minerału.

Powrót 24.07.2019 12:33