Budowa i główne funkcje szpiku kostnego

Ciekawostki
kostny

Szpik kostny jest silnie ukrwioną tkanką o gąbczastej konsystencji występującą w tzw. jamach szpikowych kości długich oraz w istocie gąbczastej (drobno włóknista tkanka wypełniająca kość). W organizmie występują dwa rodzaje szpiku kostnego: czerwony i żółty. U noworodków i dzieci wnętrza kości wypełnia szpik czerwony, z czasem ulega on stłuszczeniu i u osób starszych postać czerwona występuje już tylko we wnętrzu niektórych kości jak: żebra, miednica, czaszka i kręgi.

Czerwony szpik kostny pełni funkcję krwiotwórczą, produkuje elementy morfotyczne krwi, a więc erytrocyty, leukocyty i płytki krwi. W szpiku czerwonym znajduje się zasób komórek macierzystych, o ogromnym potencjale namnażania i różnicowania w specjalistyczne tkanki takie jak krew. Z komórek macierzystych przez całe życie człowieka powstają m.in. elementy krwi i komórki układu immunologicznego. W szpiku kostnym niszczone są także stare, obumierające i uszkodzone erytrocyty oraz gromadzone jest żelazo odzyskiwane z tych ciałek krwi.
W szpiku kostnym powstają limfocyty B odpowiedzialne za odpowiedź organizmu na patogeny. Rolą wytworzonych tu przeciwciał jest unieszkodliwienie bakterii i wirusów jakie dostają się do organizmu.

Uszkodzenie szpiku kostnego spowodowane np. zmianami nowotworowymi czy czynnikami zewnętrznymi (np. źle dobrane radio lub chemioterapia czy poważne zatrucia organizmu) mogą przyczyniać się do zagrożenia życia lub zdrowia. Dlatego też coraz mocniej zwraca się uwagę na aktualne wyniki badań morfologii krwi, pod kątem wszelkich znaczących odstępstw od normy. Zwłaszcza, że niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego przez długi czas rozwijają się niepostrzeżenie.

Powrót 16.08.2017 10:49