Za co są odpowiedzialne krwinki białe w naszym organizmie?

Ciekawostki
ljakleukocyty

Krwinki białe czyli leukocyty to główny obok erytrocytów (ciałek czerwonych) składnik naszej krwi. Białe ciałka krwi produkowane są w szpiku kostnym, śledzionie oraz węzłach chłonnych i odpowiadają za odporność organizmu przed czynnikami chorobotwórczymi.

Leukocyty są mniej liczne od erytrocytów i niemal pozbawione barwy. W ich komórkach występuje jądro, a także posiadają one zdolność do poruszania się. Prawidłowa ilość tych ciałek krwi wynosi od 4 do 11 tysięcy w mm3 krwi, a ich fizjologiczny wzrost występuje po znacznym wysiłku fizycznym, w czasie silnego stresu, po posiłku oraz w czasie ciąży.

Wyodrębnia się dwa rodzaje leukocytów. Granulocyty, w których cytoplazmie znajdują się ziarniste struktury zawierające enzymy oraz agranulocyty pozbawione tych struktur. Większość granulocytów posiada zdolność do fagocytozy- czyli procesu wchłaniania drobnoustrojów (głównie bakterii) wywołujących stany chorobowe i rozkładania ich. Granulocyty wydzielają ponadto substancje o właściwościach bakteriobójczych. Granulocyty ze względu na charakter chemiczny neutralizowanych czynników dzielą się na obojętnochłonne, kwasochłonne oraz zasadochłonne.

Do grupy agranulocytów należą limfocyty B, T oraz NK. Limfocyty B produkowane są w szpiku kostnym i odpowiadają za reakcję organizmu na czynnik chorobotwórczy. Ciałka te dzielą się na tzw. komórki pamięci i komórki plazmatyczne. Dzięki możliwości zapamiętania antygenu, po ponownym jego wniknięciu do organizmu dochodzi do natychmiastowej reakcji układu odpornościowego. Komórki plazmatyczne produkujące przeciwciała neutralizujące  bakterie oraz wydzielane przez nie toksyny zapobiegają rozwojowi choroby. Produkowane w szpiku, a dojrzewające w grasicy limfocyty T odpowiadają za bezpośrednią neutralizację rozpoznanego antygenu. Odrębną rolę pełnią limfocyty NK (natural killer), które niszczą komórki uszkodzone przez różnego rodzaju czynniki (od bakterii po substancje toksyczne znajdujące się w organizmie). Limfocyty NK niszczą także komórki zmienione nowotworowo!

Wykazany przez naukowców związek pomiędzy wzrostem ilości leukocytów, a prawidłowym odżywianiem i podejmowaną aktywnością fizyczną dowodzi najlepiej jakie znaczenie ma dla naszego zdrowia prawidłowa dieta i dbałość o kondycję fizyczną organizmu. Aby zapewnić organizmowi środki do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi nie wolno bagatelizować regularnych posiłków, prawidłowo zbilansowanej diety bogatej w niezbędne wartości odżywcze, aktywności fizycznej ale również właściwego wypoczynku. Odporność organizmu nieodżywionego i przemęczonego ulega znacznemu spadkowi przez co człowiek staje się podatny na różnego rodzaju infekcje i choroby.

Powrót 16.04.2018 12:24