Żelazo w kapsułkach SR: co to znaczy?

Ciekawostki
peletka_news

SR to skrót od angielskiego określenia Slow Release, co oznacza przedłużone uwalnianie. Nowoczesne tabletki i kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu zostały stworzone po to, aby ułatwić długotrwałe przyjmowanie farmaceutyków. Zastosowanie technologii przedłużonego uwalniania w preparacie Szelazo+SR sprzyja lepszemu wchłanianiu żelaza i witamin oraz lepszej tolerancji codziennego przyjmowania preparatu.

Preparaty o przedłużonym działaniu uwalniają substancję aktywną przez dłuższy czas, czyli od 8 nawet do 24 godzin. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie częstotliwości podawania preparatu, pomimo obniżenia sumarycznej dawki w ciągu doby. Oznacza to, że zamiast łykać 3 czy 4 tabletki dziennie możemy zażyć tylko jedną. Kolejnym powodem zastosowania w produktach modyfikowanego uwalniania jest ograniczenie częstotliwości występowania działań niepożądanych, ponieważ substancja aktywna uwalniana jest przez cały czas w równomiernych dawkach.

Zastosowanie technologii przedłużonego uwalniania ma zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o preparaty z żelazem. Warto wiedzieć, że największe wyzwania w suplementacji żelazem to bardzo niska wchłanialność tego pierwiastka zarówno z pokarmów, jak i preparatów starszej generacji oraz zła tolerancja tych ostatnich. Zastosowanie w preparacie żelaza technologii przedłużonego uwalniania sprzyja lepszemu wchłanianiu i lepszej tolerancji codziennego przyjmowania produktu.

Jedyne dostępne na rynku chelatowane żelazo w kapsułkach o przedłużonym uwalnianiu to Szelazo+SR. Szelazo+SR ma unikatową postać kapsułek z peletkami warunkującymi wydłużone działanie. Proces uwalniania substancji czynnych z preparatu trwa 8 godzin i dłużej. Dzięki temu suplement lepiej się wchłania i jest lepiej tolerowany.

Wykres-fe

% Uwolnienia żelaza (Fe2+) z suplementu diety Szelazo+SR

Trzeba pamiętać, że tabletek ani kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie można dzielić. Wyjątek stanowią tabletki z kreską podziału. Preparatów o przedłużonym uwalnianiu nie wolno również popijać gorącymi płynami oraz alkoholem, gdyż mogą one wpłynąć na profil uwalniania substancji aktywnej. Najlepiej popijać je wodą o temperaturze pokojowej.

Oprócz skrótu SR, produkty o przedłużonym uwalnianiu mogą mieć w nazwach także skróty XL, MR, CR, bądź słowo Retard.1

MSK


1. Por. Centrum Informacji o Leku: http://leki-informacje.pl/508,2,pytania,leki_o_przedluzonym_uwalnianiu.html

Powrót 04.02.2014 15:52